Smittevern

 

Mattis Mat tar smittevern på alvor.

Under ser du hva som gjøres for å trygge produksjon og levering av mat.

  • Ved levering av catering brukes munnbind og svært god håndhygiene.

  • Det er gode smittevernrutiner for trygg produksjon av mat, bla. med desinfeksjon av alle berøringspunkter og flater.

  • Ved transport brukes lukkete kasser som er desinfisert mellom hver levering.

  • Avbestilling/endring av bestilling: Pga. coronavirus er det mange som har spørsmål om avbestillingsregler. Disse er endret slik at alle kan avbestille innen 4 døgn før arrangement uten noe form for kostand. Antallet kan også endres fram til 4 døgn før. Vi ønsker å være fleksible også ovenfor andre endringer på kort varsel. Dette gjelder foreløpig fram til selskaper som arrangeres før 01.01.21

 

Regler og anbefalinger knyttet til selskaper lokalt i Oslo og nasjonalt. Oppdatert 27.10.20

 

Myndighetene har opplyst at regler og anbefalinger vil vedvare til starten av desember.

 

Private hjem

Nasjonalt: Myndighetene anbefaler at du maks inviterer 5 gjester. Dvs. din egen husstand pluss fem til. Man kan ha flere enn fem gjester dersom alle gjestene kommer fra samme husstand.    

 

Oslo kommune: Det er innført et midlertidig forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

 

Private arrangement på offentlig sted eller i leid eller lånt lokale

Nasjonalt: Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler har en grense på maksimalt 50 deltakere. Arrangør, servitører etc. kommer i tillegg til de 50. Et arrangement kan f.eks. skje i selskapslokaler, grendehus, forsamlingshus og lignende.

 

Oslo kommune: Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering er 20 personer. Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser el.l., og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig. Dersom ditt arrangement har fast seteplassering, kan dere være inntil 50 personer.

 

Profesjonelle arrangementer

Profesjonelle arrangementer er idrettsarrangementer, kulturarrangementer, seminarer, konferanser kurs og andre faglige sammenkomster, livssynssamlinger og seremonier. For slike arrangementer kan det være opptil både 200 og 600 deltaker.  Mattis Mat leverer også mat til denne type arrangementer.

 

Tips og råd for trygt selskap mht. smittevern

 

Skal du ha selskap hjemme eller i et selskapslokale gir vi deg nedenfor råd og tips mht. smittevern. Husk at dette kun er råd.

 

Viktigste først:
  • Tilrettelegg for at hver enkelt gjest kan holde en meter avstand under hele selskapet, med mindre deltakerne tilhører samme husstand.

  • Tilrettelegg for at gjestene kan vaske eller desinfisere hendene ofte.

  • Har noen symtomer, ikke la dem delta.

 

Før selskapet

-          Få en oversikt over antall, navn og kontaktinfo på dine gjester.

 

-         Send ut en enkel mail til alle gjestene der du oppfordrer til avstand og god håndhygiene. Har noen symptomer, så må de holde seg hjemme.  Fortell gjerne om tiltak du har foretatt for å sikre et trygt arrangement. Dette kan berolige enkelte av dine gjester og viser at du tar smittevern på alvor.

 

-          Evt. ta ekstra hensyn til eller gjør tilpasninger for de som er i risikogruppen. Forklar dem hva du har gjort mht. smittevern.

 

Under selskapet

 

-          Ansvarlig: Ha en servitør eller gjest/vertskap som tenker ekstra på smittevern og tilrettelegging. Desinfisere håndtak, passe på at stoler står fra hverandre, vask ofte toalett. etc.

 

-          Bar/servitør: Alle bør i utgangspunktet holde en meter. Dette gjelder også for servitører.

 

-         Om du skal ha buffet: Det er lov å ha buffet på privat arrangement, men du bør tilpasse noe. La 5-10 personer forsyne seg om gangen. Innformer dine gjester om at de bør desinfisere  hender rett før og rett etter de forsyner seg av buffeten. Bytt ut evt. desinfiser serveringsbestikk ofte. Ta av beskyttelsesplasten på rettene rett før servering.

 

-          Tallerkenservering: Om det er kaldmat anbefales det at du setter tallerkenen på bordet før gjestene setter seg. Juletapas kan tilpasses tallerkenservering. 

 

-          I de små timer… Hold avstand, vask henda

 

 

Etter selskapet

-          Om en av dine gjester, servitører eller vertskapet får påvist smitte, skal  du sende ut mail/tekstmelding for å informere om dette til alle som var til stede i selskapet.  

 

Er det noe mer du lurer på? Ta kontakt med Mattis. Tlf: 97631925 eller se link. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Hold deg oppdatert!

Jegerveien 4, 0777 Oslo

(+47) 976 31 925

  • Facebook
  • Insta

©2020 Mattis Mat AS by Dahlgren Design