Avbestilling/endring av bestilling: Pga. coronavirus er det mange som har spørsmål om avbestillingsregler. Disse er endret slik at alle kan avbestille innen 4 døgn før arrangement uten noe form for kostand. Antallet kan også endres fram til 4 døgn før. Vi ønsker å være fleksible også ovenfor andre endringer på kort varsel.

 

Veileder smittevern og gjenåpning

Mattis Mat tar smittevern på alvor og er opptatt av å informere kunder om gjeldene regler og anbefalinger. Myndighetene har nå laget et plan for gjenåpning uten konkrete datoer. Under ser du informasjon om gjenåpningsplan knyttet til private arrangementer i privat bolig og leid lokale. Merk at dette gjelder nasjonal gjenåpning og at kommune kan komme med lokalt strengere tiltak. Du kan avbestille helt fram til fire dager før selskap.

Plan oppdatert 13.04.21

Nyttige link

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

           

Sosial kontakt / private hjem

 

Trinn 1: Begrense sosial kontakt. Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Trinn 2: Kan ha inntil 10 gjester på besøk. Råd om avstand bør ivaretas. Oppfordring om å møtes utendørs.

Trinn 3: Kan ha inntil 20 gjester på besøk. Råd om avstand bør ivaretas. Oppfordring om å møtes utendørs. Lettelser vurderes løpende.

Trinn 4: Generelle smitteverntiltak

 

Private arrangementer

Trinn 1: Inntil 10 personer innendørs på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. Inntil 20 personer utendørs. Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Trinn 2: Inntil 20 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. Arrangere utendørs heller enn innendørs.

Trinn 3: Inntil 50 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. Arrangere utendørs heller enn innendørs.

Trinn 4: Vil bli vurdert fortløpende

 

Under ser du hva som gjøres for å trygge produksjon og levering av mat

  • Ved levering av catering brukes munnbind og svært god håndhygiene.

  • Det er gode smittevernrutiner for trygg produksjon av mat, bla. med desinfeksjon av alle berøringspunkter og flater.

  • Ved transport brukes lukkete kasser som er desinfisert mellom hver levering.

  • Avbestilling/endring av bestilling: Pga. coronavirus er det mange som har spørsmål om avbestillingsregler. Disse er endret slik at alle kan avbestille innen 4 døgn før arrangement uten noe form for kostand. Antallet kan også endres fram til 4 døgn før. Vi ønsker å være fleksible også ovenfor andre endringer på kort varsel.

Tips og råd for trygt selskap mht. smittevern

 

Skal du ha selskap hjemme eller i et selskapslokale gir vi deg nedenfor råd og tips mht. smittevern. Husk at dette kun er råd.

 

Viktigste først:

  • Tilrettelegg for at hver enkelt gjest kan holde en meter avstand under hele selskapet, med mindre deltakerne tilhører samme husstand.

  • Tilrettelegg for at gjestene kan vaske eller desinfisere hendene ofte.

  • Har noen symtomer, ikke la dem delta.

 

Før selskapet

-          Få en oversikt over antall, navn og kontaktinfo på dine gjester. 

-         Send ut en enkel mail til alle gjestene der du oppfordrer til avstand og god håndhygiene. Har noen symptomer, så må de holde seg hjemme.  Fortell gjerne om tiltak du har foretatt for å sikre et trygt arrangement. Dette kan berolige enkelte av dine gjester og viser at du tar smittevern på alvor.

-          Evt. ta ekstra hensyn til eller gjør tilpasninger for de som er i risikogruppen. Forklar dem hva du har gjort mht. smittevern.

 

Under selskapet

-          Ansvarlig: Ha en servitør eller gjest/vertskap som tenker ekstra på smittevern og tilrettelegging. Desinfisere håndtak, passe på at stoler står fra hverandre, vask ofte toalett. etc. 

-          Bar/servitør: Alle bør i utgangspunktet holde en meter. Dette gjelder også for servitører. 

-         Om du skal ha buffet: Det er lov å ha buffet på privat arrangement, men du bør tilpasse noe. La 5-10 personer forsyne seg om gangen. Informer dine gjester om at de bør desinfisere hender rett før og rett etter de forsyner seg av buffeten. Bytt ut evt. desinfiser serveringsbestikk ofte. Ta av beskyttelsesplasten på rettene rett før servering. 

-          Tallerkenservering: Om det er kaldmat anbefales det at du setter tallerkenen på bordet før gjestene setter seg. Sommertapas kan tilpasses tallerkenservering, tapastallerken er et annet forslag.  

-          I de små timer… Hold avstand, vask henda

 

Etter selskapet

-          Om en av dine gjester, servitører eller vertskapet får påvist smitte, skal du sende ut mail/tekstmelding for å informere om dette til alle som var til stede i selskapet.

 

Er det noe mer du lurer på? Ta kontakt med Mattis. Tlf: 97631925